77.29.11 Pronájem a leasing televizních a rozhlasových přijímačů, videorekordérů a podobných přístrojů a zařízení

77.29.11 / 772911 Pronájem a leasing televizních a rozhlasových přijímačů, videorekordérů a podobných přístrojů a zařízení

Z:
– leasing, pronájem nebo nájem veškerého elektrického a elektronického zábavního vybavení pro domácnost
jako jsou:
• stereo systémy, přehrávače, televizní a rozhlasové přijímače
• videorekordéry a podobné přístroje
– leasing, pronájem nebo nájem desek, nahraných zvukových kazet a kompaktních disků
N:
– pronájem filmů a videa nahraných na CD, DVD a videopáscích (77.22.10)

 

71.12.17 Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových zařízení, procesů a produktů

71.12.17 / 711217 Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových zařízení, procesů a produktů

Z:
aplikaci fyzikálních zákonů
a zásad inženýrství při návrhu, vývoji a využití strojů, materiálů, nástrojů,
konstrukcí, procesů a systémů:
– inženýrské služby týkající se průmyslových zařízení a procesů:
• důlní a metalurgická zařízení, např. doly, slévárny, železárny, rafinerie kovů včetně inženýrských projektů
integrovaných zařízení a procesů
• důlní a metalurgické procesy, např. těžba nerostů, tavení, rafinace, tváření kovů
• ropná a petrochemická zařízení, např. ropné plošiny, rafinerie, ropovody, petrochemické závody včetně
projektů integrovaných zařízení a procesů
• procesy produkce ropy a petrochemických produktů, např. těžba, rafinace, formulace, míšení
• mikroelektronická zařízení a procesy, např. výroba mikroprocesorů, silikonových čipů a plátků, mikroobvodů
a polovodičů
• textilní a oděvnická zařízení a procesy
• železářská a ocelářská zařízení a procesy
• jiná průmyslová a výrobní zařízení a procesy j. n.
– inženýrské služby týkající se návrhu průmyslových a vyráběných produktů:
• průmyslových strojů, např. zemědělské, stavební, důlní, metalurgické stroje, stroje pro komerční
a servisní využití, stroje pro vytápění, ventilaci, klimatizaci, přenos energií
• elektronického vybavení, např. počítače a periferní vybavení, komunikační vybavení, audio- a video
vybavení, polovodiče a jiné elektronické součásti
• elektrického vybavení, např. osvětlení, malé a velké spotřebiče a jejich díly
• dopravního vybavení, např. motorová vozidla, letadla, vlaky, námořní plavidla, kosmické lodě
• průmyslových a vyráběných produktů j. n.
N:
-průmyslový design (74.10.12)

 

30.20.91 Rekonstrukce, vybavení a vystrojení lokomotiv a kolejového vozového parku

30.20.91 / 302091 Rekonstrukce, vybavení a vystrojení lokomotiv a kolejového vozového parku

Z:
– rekonstrukci, obnovu železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku
– specializované interiérové práce na železničních a tramvajových lokomotivách a vozovém parku, např.
instalace elektrických zařízení, klimatizace, sedadel, vnitřního obložení, oken
– specializované malířské služby na železničních a tramvajových lokomotivách a vozovém parku

 

30.11.92 Vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí

30.11.92 / 301192 Vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí

Z:
– specializované služby k instalaci vnitřních součástí lodí, plovoucích plošin a konstrukcí, např. instalace
loďařského zařízení, elektrického zařízení, klimatizačního zařízení
– specializované malířské služby na lodích, plovoucích plošinách a konstrukcích

 

28.41.11 Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku, vodního paprsku apod.

28.41.11 / 284111 Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku, vodního paprsku apod.

8456 10 00

8456 20 00

8456 30 11

8456 30 19

8456 30 90

8456 90 20

8456 90 80

8486 20 10

28.41.11 Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku apod.

28.99.39 Letecké katapulty; přístroje a zařízení pro přistání na letadlové lodi; zařízení na vyvažování pneumatik; ostatní stroje pro speciální účely j. n.

 

26.70.24 Optické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje

26.70.24 / 267024 Optické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje

9015 10 10

9015 10 90

9027 50 00

9027 80 05

9029 20 90

9031 41 00

9031 49 10

9031 49 90

26.51.12 Dálkoměry, teodolity a tachymetry (tacheometry); ostatní zeměměřické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje

26.51.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory j. n.

26.51.64 Otáčkoměry a počítadla pro různá výrobní odvětví, taxametry; indikátory rychlosti a tachometry; stroboskopy

26.51.66 Měřicí nebo kontrolní přístroje a nástroje j. n.

26.70.23 Zařízení s tekutými krystaly; lasery, kromě laserových diod; ostatní optické přístroje a zařízení j. n.

 

96.09.13 Služby související s automaty j. n.

96.09.13 / 960913 Služby související s automaty j. n.

Z:
– služby osobních zařízení fungujících na mince, jako jsou přístroje pro měření krevního tlaku, váhy, skříňky
na zavazadla, čištění bot, fotografické kabiny atd.
N:
– výherní automaty (92.00.12)
– hrací automaty na mince (93.29.22)
-pračky prádla na mince (96.01.11)