27.90.70 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

27.90.70 / 279070 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

8530 10 00

8530 80 00

 

26.30.23 Ostatní telefonní přístroje a zařízení pro přenos nebo příjem zvuku, obrazu nebo jiných dat, vč. přístrojů pro komunikaci v pevné nebo bezdrátové síti (např. sítě LAN a WAN)

26.30.23 / 263023 Ostatní telefonní přístroje a zařízení pro přenos nebo příjem zvuku, obrazu nebo jiných dat, vč. přístrojů pro komunikaci v pevné nebo bezdrátové síti (např. sítě LAN a WAN)

8517 18 00

8517 61 00

8517 62 00

8517 69 10

8517 69 20

8517 69 31

8517 69 90

8519 50 00