85.41.1 Služby v oblasti postsekundárního neterciárního vzdělávání

85.41.1 / 85411 Služby v oblasti postsekundárního neterciárního vzdělávání

N:
– služby umělecké a jazykové výuky pro účely rekreace, zájmové činnost a vlastního rozvoje (85.52.1)
– služby autoškol, které nejsou určeny pro řidiče z povolání (85.53.11)
– služby školení bez ubytování, které jsou součástí sociálních služeb (88.10.13, 88.99.13)

 

85.41.11 Služby v oblasti postsekundárního neterciárního všeobecného vzdělávání, poskytované on-line

85.41.11 / 854111 Služby v oblasti postsekundárního neterciárního všeobecného vzdělávání, poskytované on-line

Z:
-vzdělávací služby on-line (úroveň ISCED 4), které jsou studentům poskytovány po dokončení vyššího
sekundárního vzdělání, ale nemohou být považovány za terciární vzdělání, protože obsahově nejsou tyto
programy pokročilejší než programy vyššího sekundárního vzdělávání. Jsou to buď krátké odborné
programy, které uvádějí studenty na trh práce, nebo programy rozsáhlé teoretické výuky konkrétně
zaměřené k přípravu studentů na vstup do terciárního vzdělávání v případech, kdy jejich předcházející
učební plán – kurikulum (na úrovni 3, výše) neobsahoval prvky nezbytné k tomu, aby mohli vstoupit do
terciárních vzdělávacích programů. Služby této subkategorie pokrývají vzdělávání, které není výslovně
určeno k přípravě účastníků na konkrétní druh povolání nebo ke vstupu do dalších profesních a odborných
vzdělávacích programů

 

85.41.12 Ostatní služby v oblasti postsekundárního neterciárního všeobecného vzdělávání

85.41.12 / 854112 Ostatní služby v oblasti postsekundárního neterciárního všeobecného vzdělávání

Z:
– ostatní vzdělávací služby (úroveň ISCED 4), které jsou studentům poskytovány po dokončení vyššího
sekundárního vzdělání, ale nemohou být považovány za terciární vzdělání, protože obsahově nejsou tyto
programy pokročilejší než programy vyššího sekundárního vzdělávání. Jsou to buď krátké odborné
programy, které uvádějí studenty na trh práce, nebo programy rozsáhlé teoretické výuky konkrétně
zaměřené na přípravu studentů na vstup do terciárního vzdělávání v případech, kdy jejich předcházející
učební plán – kurikulum (na úrovni 3, výše) neobsahoval prvky nezbytné k tomu, aby mohli vstoupit do
terciárních vzdělávacích programů. Služby této subkategorie pokrývají vzdělávání, které není výslovně
určeno k přípravě účastníků na konkrétní druh povolání nebo ke vstupu do dalších profesních a odborných
vzdělávacích programů

 

85.41.13 Služby v oblasti postsekundárního neterciárního odborného vzdělávání, poskytované on-line

85.41.13 / 854113 Služby v oblasti postsekundárního neterciárního odborného vzdělávání, poskytované on-line

Z:
-vzdělávací služby on-line (úroveň ISCED 4), které jsou studentům poskytovány po dokončení vyššího
sekundárního vzdělání, ale nemohou být považovány za terciární vzdělání, protože obsahově nejsou tyto
programy pokročilejší než programy vyššího sekundárního vzdělávání. Jsou to buď krátké odborné
programy, které uvádějí studenty na trh práce, nebo programy rozsáhlé teoretické výuky konkrétně
zaměřené na přípravu studentů na vstup do terciárního vzdělávání v případech, kdy jejich předcházející
učební plán – kurikulum (na úrovni 3, výše) neobsahoval prvky nezbytné k tomu, aby mohli vstoupit do
terciárních vzdělávacích programů. Služby této subkategorie pokrývají vzdělávání, které připravuje účastníky
pro přímý vstup do konkrétních povolání bez dalšího zaškolování. Úspěšné dokončení těchto programů vede
k získání odborné kvalifikace odpovídající trhu práce

 

85.41.14 Ostatní služby v oblasti postsekundárního neterciárního odborného vzdělávání

85.41.14 / 854114 Ostatní služby v oblasti postsekundárního neterciárního odborného vzdělávání

Z:
– ostatní vzdělávací služby (úroveň ISCED 4), které jsou studentům poskytovány po dokončení vyššího
sekundárního vzdělání, ale nemohou být považovány za terciární vzdělání, protože obsahově nejsou tyto
programy pokročilejší než programy vyššího sekundárního vzdělávání. Jsou to buď krátké odborné
programy, které uvádějí studenty na trh práce, nebo programy rozsáhlé teoretické výuky konkrétně
zaměřené na přípravu studentů na vstup do terciárního vzdělávání v případech, kdy jejich předcházející
učební plán – kurikulum (na úrovni 3, výše) neobsahoval prvky nezbytné k tomu, aby mohli vstoupit do
terciárních vzdělávacích programů. Služby této subkategorie pokrývají vzdělávání, které připravuje účastníky
pro přímý vstup do konkrétních povolání bez dalšího zaškolování. Úspěšné dokončení těchto programů vede
k získání odborné kvalifikace odpovídající trhu práce

 

85.42.41 Služby v oblasti terciárního vzdělávání na doktorské nebo jí odpovídající úrovni, poskytované on-line

85.42.41 / 854241 Služby v oblasti terciárního vzdělávání na doktorské nebo jí odpovídající úrovni, poskytované on-line

Z:
-vzdělávací služby on-line pro terciární programy, které vedou přímo ke kvalifikaci pro pokročilý výzkum, např.
k doktorskému titulu

85.42.15 Služby v oblasti třetího stupně terciárního vzdělávání poskytované on-line

 

72.19.41 Základní výzkum v oblasti lékařských věd a farmacie

72.19.41 / 721941 Základní výzkum v oblasti lékařských věd a farmacie

Z:
– výzkum a experimentální vývoj v léčení chorob, preventivní hygieně, farmacii atd.
N:
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti lékařské biotechnologie (72.11.11)

72.19.30 Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd

 

71.11.41 Služby v oblasti krajinářské architektury, kromě poradenství

71.11.41 / 711141 Služby v oblasti krajinářské architektury, kromě poradenství

Z:
služby krajinářské architektury pro:
– projekty bytových objektů:
• bytových domů pro jednu rodinu
• bytových domů pro více rodin
• dělených bytových objektů
– projekty nebytových objektů:
• podnikových objektů
• hotelů, konferenčních center, stadionů a arén
• vzdělávacích objektů
• zdravotnických a vězeňských institucí
• jiných nebytových objektů
– projekty rekreačních a otevřených prostor:
• center měst a veřejných náměstí
• rekreačních objektů, které nejsou budovami, parků a přírodních ploch
• dopravních koridorů
• rekreačních center
• jiných rekreačních a otevřených prostor
ZT:
služby krajinářské architektury pro:

-přípravu a úpravy terénu, např. plány na vyčištění a spádování, návrhy odvodnění, návrhy kontroly eroze
a usazování, návrhy zadržovacích stěn, plány vnějších skrápěcích systémů
– usnadnění přístupu na staveniště, např. plány osvětlení, plány značení, plány cest a stezek, návrhy přístupu
– stavby pro specializované užití