28.99.20 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů

28.99.20 / 289920 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů

8486 10 00

8486 20 90

8486 30 10

8486 30 30

8486 30 50

8486 30 90

 

28.23.10 Účtovací a podobné stroje vybavené počítacím zařízením

28.23.10 / 282310 Účtovací a podobné stroje vybavené počítacím zařízením

8469 00 10

8469 00 91

8469 00 99

8470 10 00

8470 21 00

8470 29 00

8470 30 00

8470 50 00

8470 90 00

28.23.11 Psací stroje a stroje na zpracování textu

28.23.12 Elektronické kalkulačky a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi

28.23.13 Účtovací stroje, registrační pokladny, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením