41.00.28 Budovy určené pro společenské a kulturní účely, sport, vzdělávání, zdravotnictví, ústavní péči nebo církevní účely

41.00.28 / 410028 Budovy určené pro společenské a kulturní účely, sport, vzdělávání, zdravotnictví, ústavní péči nebo církevní účely

Z:
– budovy používané jako sklady a pro výrobní a montážní činnosti průmyslových podniků (továrny, závody
a dílny)
– budovy určené a využívané zejména pro obchod nebo práci určenou pro obchod (pro velkoobchod
i maloobchod)
– kancelářské a bankovní budovy, autobusová a železniční nádraží, letištní terminály, parkovací garáže,
čerpací stanice
– krytá zařízení pro sport a rekreaci, jako jsou kryté plavecké bazény, sportovní haly a kryté stadiony (zimní
stadiony, tělocvičny, tenisové a víceúčelové sportovní haly, loděnice, boxerské ringy atd.)
– budovy pro kulturní a společenské účely, jako jsou kina, divadla, koncertní síně, taneční sály a noční kluby
– budovy pro ubytování a stravování, jako jsou hotely, motely, penziony, hostely, ubytovny, restaurace
– budovy pro výchovu a vzdělávání, jako jsou univerzity a jiná školní zařízení, knihovny, archivy a muzea
– budovy pro zdravotnické účely a sociální péči, jako jsou nemocnice a ozdravovny
– nebytové budovy jinde nezařazené, jako jsou sakrální a vězeňské budovy

41.00.20 Nebytové budovy

 

28.99.20 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů

28.99.20 / 289920 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů

8486 10 00

8486 20 90

8486 30 10

8486 30 30

8486 30 50

8486 30 90