Kódy SKP

Prosím zvolte si kategorií:

Vydal Český statistický úřad dne 5. prosince 2002
2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)

Pozn.:
Nahrazuje 1. upravené vydání z roku 1996. Ruší se rozšířené vydání SKP (SKP-AGROEN, SKP-PRUM, SKP-VÝKONY) z roku 1997 a vysvětlivky z roku 1999.