95.11.10 Opravy počítačů a periferních zařízení

95.11.10 / 951110 Opravy počítačů a periferních zařízení

Z:
– opravy počítačů, počítačové techniky a periferních zařízení, např.:
• stolní počítače
• notebooky
• magnetické disky, přenosné disky a jiné paměťové jednotky
• optické disky (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
• tiskárny
• monitory
• klávesnice
• příslušenství – myši, joysticky a trackbally
• vnitřní a vnější počítačové modemy
• vyhrazené počítačové terminály
• počítačové servery
• skenery včetně skenerůčárového kódu
• čtečky čipových karet
• přilby pro virtuální realitu
• počítačové projektory
ZT:
– opravy a údržbu:

• počítačových terminálů jako jsou bankomaty (ATM); prodejní terminály neovládané mechanicky (POS)
• počítače do ruky (PDA)
N:
– opravy a údržbu fotokopírovacích strojů (33.12.16)
– opravy a údržbu modemů přenosového zařízení (95.12.10)

 

66.19.29 Ostatní pomocné služby související s investičním bankovnictvím

66.19.29 / 661929 Ostatní pomocné služby související s investičním bankovnictvím

N:
– kotaci cen akcií, zveřejňovaných prostřednictvím informačního serveru (58.19.29)
– dodávání finančních zpráv zpravodajským médiím (63.91.1)
-svěřenecké služby a úschovu (66.19.3)
– správu portfolia (66.30.11)

 

63.11.12 Webhostingové služby

63.11.12 / 631112 Webhostingové služby

Z:
– infrastrukturu pro hostitelství webové stránky a příslušných souborů zákazníka na místě umožňujícím rychlé
a spolehlivé napojení na internet, která může být:
• omezena na uložení na jednom serveru, ať
již se sdílenou nebo vyhrazenou kapacitou, bez toho, aby
poskytovatel služby spravoval nebo integroval softwarové aplikace. (Za software na hostitelském serveru
odpovídá zákazník a záruky úrovně služby jsou standardní a rozsahem omezené.)

• ve formě spojeného balíčku služeb, který zahrnuje hostitelství a správu webové stránky a s tím
spojených aplikací. Důležitou charakteristikou této služby je příslib zabezpečeného a spolehlivého místa
a internetových napojení, které lze rychle přizpůsobit kolísání ve využití provozu. Součástí balíčku jsou
často poradenství, přizpůsobení služeb požadavkům klienta a integrace systémů. Aplikace se často
týkají elektronického obchodu a umožňují fungování on-line portálů obchodů, nákupních vozíků
a katalogů s rozšířenými a komplexními charakteristikami, jako jsou zpracování objednávek, plnění,
nákupy, fakturace, zpracování transakcí, správa vztahů se zákazníkem a integrace a migrace koncové
databáze a datového uložení.

 

63.11.19 Ostatní hostingové služby a poskytování informační infrastruktury

63.11.19 / 631119 Ostatní hostingové služby a poskytování informační infrastruktury

Z:
-kolokační služby, tj. poskytování prostoru v zabezpečeném zařízení pro umístění serverů a podnikových
platforem. (Služba zahrnuje prostor pro klientův hardware a software, připojení na internet a jiné
komunikační sítě a rutinní monitorování serverů. Klient odpovídá za správu operačního systému, hardwaru
a softwaru.)
-uložení dat, tj. řízení a správu procesu ukládání a zálohování dat, patří sem též služby související se
zálohováním dat na dálku, řízením hierarchického ukládání dat (migrací) atd.
-správu dat, tj. průběžnou správu dat jako organizačního zdroje. (Služby mohou zahrnovat modelování dat,
mobilizaci dat, mapování/racionalizaci dat, vyhledávání dat a systémovou architekturu.)

 

62.02.30 Služby technické podpory v oblasti IT

62.02.30 / 620230 Služby technické podpory v oblasti IT

Z:
– technickou podporu při řešení problémů klienta při využívání softwaru, hardwaru nebo celého počítačového
systému, jako jsou:
• zákaznická podpora při používání softwaru nebo řešení problémů softwaru
• aktualizace
• zákaznická podpora při užívání nebo řešení problémů počítačového hardwaru včetně testování
a rutinního čištění a oprav IT zařízení
• technická pomoc při stěhování počítačového systému klienta do nového místa
• zákaznická podpora při užívání nebo řešení problémů kombinace hardwaru a softwaru
• technická podpora při řešení speciálních problémů klienta při používání počítačového systému, jako je
audit nebo vyhodnocení počítačových operací bez poskytnutí poradenství nebo jiné následné činnosti
včetně auditu, vyhodnocení a dokumentace serveru, sítě nebo procesu pro komponenty, funkce, výkon
nebo zabezpečení
N:
– obnovení dat po zhroucení počítačového systému (62.09.20)

 

58.29.12 Síťový software, na fyzickém nosiči

58.29.12 / 582912 Síťový software, na fyzickém nosiči

Z:
– software , který je užíván pro řízení, monitorování, správu a komunikaci s operačními systémy, sítěmi,
síťovými službami, databázemi, aplikacemi pro ukládání dat a síťovými aplikacemi, a to integrovaným
a kooperativním způsobem po celé síti z centrálního místa. Patří sem veškerý síťový software, software
serverů, bezpečnostní a kódovací software, aplikační programové vybavení atd.

 

58.19.29 Ostatní on-line obsah j. n.

58.19.29 / 581929 Ostatní on-line obsah j. n.

Z:
– jiný on-line obsah nezahrnutý výše, jako např. pohlednice, kalendáře, reprodukce uměleckých děl
– statistiky a podobné informace publikované on-line
ZT:

– kotaci cen akcií zveřejňovaných prostřednictvím informačního serveru
N:
– on-line poskytování softwaru (hosting aplikací a poskytování servisu k aplikacím) (63.11)