41.00.43 Výstavba administrativních budov

41.00.43 / 410043 Výstavba administrativních budov

Z:
-výstavbu skladů a průmyslových budov (např. pro výrobu, pro spotřební průmysl), budov pro lehký průmysl
a zemědělských budov
– výstavbu komerčních a administrativních budov, jako jsou kancelářské a bankovní budovy, konferenční
centra, nákupní centra, parkovací garáže, čerpací stanice a autobusová a železniční nádraží, letištní
terminály
– výstavbu budov pro kulturní a společenské účely, jako jsou kina, divadla, koncertní síně, taneční sály a noční
kluby
– výstavbu budov pro ubytování a stravování, jako jsou hotely, motely, penziony, hostely, ubytovny, restaurace
– výstavbu budov pro výchovu a vzdělávání, jako jsou univerzity a jiná školní zařízení, knihovny, archivy
a muzea
– výstavbu budov pro zdravotnické účely a sociální péči, jako jsou nemocnice a ozdravovny
– výstavbu krytých zařízení pro sport a rekreaci, jako jsou kryté plavecké bazény, sportovní haly a kryté
stadiony (zimní stadiony, tělocvičny, tenisové a víceúčelové sportovní haly, loděnice, boxerské ringy atd.)
– výstavbu nebytových budov jinde nezařazených, jako jsou sakrální a vězeňské budovy
N:
– výstavbu pro účely těžebního a zpracovatelského průmyslu, která není výstavbou budov (42.99.21)

41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

 

43.99.70 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

43.99.70 / 439970 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

Z:
– instalace, montáž a stavbu prefabrikovaných staveb a konstrukcí
– instalace všech typů městského mobiliáře (např. přístřešků na autobusových zastávkách, laviček)
N:
– montáž a výstavbu budov (41.00.30, 41.00.40)
– instalaci a montáž prefabrikovaných ocelových dílů (43.99.50)

 

43.34.10 Malířské a natěračské práce

43.34.10 / 433410 Malířské a natěračské práce

Z:
-malířské a natěračské práce (zejména dekorační) uvnitř domů a budov a podobné práce (aplikace nátěrů,
laků atd.)
-malířské a natěračské práce (zejména ochranné) vnější (např. natírání střech, postřik krovů proti škůdcům)
– natírání zábradlí, mříží, dveří a okenních rámů atd.
-malířské a natěračské práce na inženýrských dílech
– odstraňování maleb a nátěrů

N:
-natěračské práce pro vodorovné dopravní značení vozovek, vyznačení parkovišť a podobných ploch
(42.11.20)
-izolační práce proti vodě (43.99.10)

 

41.00.31 Výstavba jednobytových budov

41.00.31 / 410031 Výstavba jednobytových budov

N:
– výstavbu speciálních betonových nebo ocelových konstrukcí pro budovy (43.99.40, 43.99.50)

41.00.30 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

 

41.00.32 Výstavba dvoubytových budov

41.00.32 / 410032 Výstavba dvoubytových budov

N:
– výstavbu speciálních betonových nebo ocelových konstrukcí pro budovy (43.99.40, 43.99.50)

41.00.30 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

 

41.00.33 Výstavba tří a vícebytových budov

41.00.33 / 410033 Výstavba tří a vícebytových budov

N:
– výstavbu speciálních betonových nebo ocelových konstrukcí pro budovy (43.99.40, 43.99.50)

41.00.30 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

 

41.00.34 Výstavba ostatních bytových budov

41.00.34 / 410034 Výstavba ostatních bytových budov

N:
– výstavbu speciálních betonových nebo ocelových konstrukcí pro budovy (43.99.40, 43.99.50)

41.00.30 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)