49.39.33 Nepravidelná doprava místními autobusy a autokary

49.39.33 / 493933 Nepravidelná doprava místními autobusy a autokary

Z:
– nepravidelná osobní doprava autobusem nebo autokarem s řidičem v rámci městské a příměstské oblasti
obvykle poskytovaná na určitý čas a určitou vzdálenost, převážně do více míst
Na rozdíl od pronájmu autobusu, kdy má klient plnou kontrolu nad trasou a časovým rozvrhem se
nepravidelná doprava obvykle poskytuje na předem určenou trasu, podle předem určeného časového rozvrhu.

N:
– pronájem autobusů s řidičem (49.39.31)