77.33.11 Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů

77.33.11 / 773311 Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů

Z:
– leasing, pronájem nebo nájem veškerých kancelářských strojů a zařízení bez obsluhy, např.:
• fotokopírovacích strojů
• psacích strojů a textových procesorů
• účetnických strojů a zařízení jako jsou elektronické kalkulačky, pokladny a jiné stroje zahrnující
kalkulační funkci
– leasing, pronájem nebo nájem kancelářského nábytku, trezorů a podobně
N:
– leasing a pronájem počítačů bez obsluhy (77.33.12)
– leasing, pronájem nebo nájem telefonních a faxových přístrojů (77.39.14)

 

77.33.12 Pronájem a leasing počítačů

77.33.12 / 773312 Pronájem a leasing počítačů

Z:
– leasing, pronájem nebo nájem počítačů a periferních zařízení bez obsluhy, např. elektronických datových
procesorů, centrálních procesorových jednotek, periferních jednotek a magnetických nebo optických čteček
N:
– pronájem a leasing počítačů
s obsluhou (63.11)

 

72.20.33 Vývoj v oblasti jazyků a literatury

72.20.33 / 722033 Vývoj v oblasti jazyků a literatury

Z:
– výzkum a experimentální vývoj v starých a moderních jazycích a literatuře

72.20.21 Výzkum a vývoj v oblasti jazyků a literatury

 

72.19.33 Vývoj v oblasti strojírenství a technologií, kromě biotechnologií

72.19.33 / 721933 Vývoj v oblasti strojírenství a technologií, kromě biotechnologií

Z:
– výzkum a experimentální vývoj v aplikované vědě a technologii pro odlitky, kovy, stroje, elektřinu,
komunikace, plavidla, letadla, stavebnictví, konstrukce atd.
N:
– výzkum a experimentální vývoj v v oblasti environmentální a průmyslové biotechnologie (72.11.12)

72.19.21 Výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologie

72.19.29 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti strojírenství a technologií, kromě biotechnologií

 

71.12.33 Průzkum a vyhodnocování nerostných ložisek

71.12.33 / 711233 Průzkum a vyhodnocování nerostných ložisek

N:
– zkušební vrty v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu (09.10.11)
– zkušební vrty pro stavební, geofyzikální a podobné účely (43.13.10)

 

71.11.33 Projektové plánování území

71.11.33 / 711133 Projektové plánování území

Z:
– plány rekonstrukce území s vyznačením navrhovaných umístění budov, komunikací, parkovišť a jiných prvků
pro projekty:
• bytových objektů
• nebytových objektů
• rekreačních a otevřených prostor