52.24.11 Manipulace s kontejnery v přístavech

52.24.11 / 522411 Manipulace s kontejnery v přístavech

Z:
– manipulaci s nákladem ve speciálních kontejnerech v přístavech
– služby terminálů v přístavech pro kontejnerovaný náklad, tj. služby lodních nakladačů (tj. nakládání,
vykládání a expedování kontejnerovaného nákladu)

 

52.24.12 Manipulace s kontejnery, kromě v přístavech

52.24.12 / 522412 Manipulace s kontejnery, kromě v přístavech

Z:
– manipulaci s nákladem ve speciálních kontejnerech, kromě přístavů
– služby terminálů (neumístěných v přístavech) pro kontejnerovaný náklad, pro všechny druhy dopravy, včetně
nakládky a vykládky nákladních železničních vozů

 

49.41.14 Silniční doprava intermodálních kontejnerů

49.41.14 / 494114 Silniční doprava intermodálních kontejnerů

Z:
-silniční přepravu jednotlivých předmětů a balíků shromažďovaných a přepravovaných ve speciálně
konstruovaných kontejnerech usnadňujících manipulaci při přepravě

 

49.20.14 Železniční doprava intermodálních kontejnerů

49.20.14 / 492014 Železniční doprava intermodálních kontejnerů

Z:
-železniční přepravu individuálních předmětů a balíků shromažďovaných a přepravovaných ve speciálně
konstruovaných přepravních kontejnerech, usnadňujících manipulaci při dopravě