97.00.13 Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu poskytujícího asistenční služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením, bez lékařské péče

97.00.13 / 970013 Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu poskytujícího asistenční služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením, bez lékařské péče

Z:
– služby poskytované domácnostmi jako zaměstnavateli domácího personálu, např. komorných, kuchařů, chův
a vychovatelek
N:
– služby nezávislých jednotek (včetně jednotlivců) poskytované domácnostem (podle typu poskytované
služby)

97.00.10 Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

 

96.09.13 Služby související s automaty j. n.

96.09.13 / 960913 Služby související s automaty j. n.

Z:
– služby osobních zařízení fungujících na mince, jako jsou přístroje pro měření krevního tlaku, váhy, skříňky
na zavazadla, čištění bot, fotografické kabiny atd.
N:
– výherní automaty (92.00.12)
– hrací automaty na mince (93.29.22)
-pračky prádla na mince (96.01.11)

 

94.99.13 Služby organizací na ochranu určitých skupin obyvatelstva

94.99.13 / 949913 Služby organizací na ochranu určitých skupin obyvatelstva

Z:
– služby poskytované asociacemi pro ochranu a zlepšení postavení zvláštních skupin, např. postižení, etnické
a menšinové skupiny, prostřednictvím veřejného vzdělávání, politického vlivu, sociální činnosti a sociálních
zařízení atd.

 

93.13.10 Služby fitcenter

93.13.10 / 931310 Služby fitcenter

Z:
– služby poskytované kluby a zařízeními fitcenter a posilovnami
N:
– sportovní instruktáže jednotlivých učitelů, trenérů (85.51.10)

 

93.19.13 Podpůrné služby související se sporty a rekreací

93.19.13 / 931913 Podpůrné služby související se sporty a rekreací

Z:
– služby sportovních svazů a regulačních orgánů
– služby sportovních sudí a časoměřičů
– provozní služby rybářských revírů, loveckých revírů nebo obor
– služby loveckého doprovodu
– služby rybářských průvodců
– služby horských vůdců
– služby jezdeckých stájí, psinců, garáží
– služby spojené s trénováním sportovních a zábavních zvířat
N:
– pronájem sportovního vybavení (77.21.10)
– služby spojené s výcvikem hlídacích psů (80.10.19)
– služby sportovních škol a škol her včetně služeb individuálních sportovních instruktorů, učitelů, trenérů
(85.51.10)