59.20.40 Licenční služby k právu užívat originální zvukové nahrávky

59.20.40 / 592040 Licenční služby k právu užívat originální zvukové nahrávky

Z:
-licenční služby k právům reprodukovat, distribuovat či používat v jiných dílech hudební originály, jako jsou
nahrávky, nahrané pásky a přetisky
N:
– pronájem hudebních CD, DVD a pásků (77.29.11)

 

59.12.17 Editace zvuku a zvukový design

59.12.17 / 591217 Editace zvuku a zvukový design

Z:
– vytváření, vkládání a záznam zvukových prvků (dialog, hudba, zvuky a ticho) audiovizuálního díla (film, video
nebo digitální média atd.) pro zvukovou stopu, která synchronizuje zvukovou část díla s obrazovou:
• skládání, nahrávání, míchání a přidávání originální hudby a zvuku do zvukové stopy audiovizuálního díla
• záznam hudby, který je časován podle sekvencí audiovizuálního díla
• míchání a záznam licencované a klientem dodané hudby a zvuků pro přidání do zvukové stopy
audiovizuálního díla
• přidání licencované a klientem dodané hudby a zvuku do zvukové stopy audiovizuálního díla
a synchronizace zvukových prvků s vizuálními prvky díla
• licenční služby a/nebo zprostředkovatelské služby pro licencování hudby a zvuku spojené s mícháním
nebo přidáváním originálů do jiných děl

 

59.20.11 Pořizování zvukových záznamů, kromě živých nahrávek

59.20.11 / 592011 Pořizování zvukových záznamů, kromě živých nahrávek

Z:
– služby související s převodem zvuků, slov a hudby do stálého fyzického formátu za použití specializovaného
technického zařízení nahrávacího studia
N:
– živé nahrávky provedené mimo studio, jako jsou koncertní sály, otevřené scény nebo konferenční centra
(59.20.12)
– pronájem nahrávacího studia nebo nahrávací techniky bez obsluhy, tj. tehdy, kdy klient dodává vlastní
techniky a obsluhu zařízení (77.39.19)

 

59.20.13 Originály zvukových záznamů

59.20.13 / 592013 Originály zvukových záznamů

Z:
– originální nahrávky zvuků, slov a hudby převedené do digitálního nebo analogového formátu
N:
– originály rozhlasových programů (59.20.22)