27.90.70 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

27.90.70 / 279070 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

8530 10 00

8530 80 00

 

27.90.45 Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy; elektrické urychlovače částic; elektrické generátory signálů a ostatní elektrická zařízení j. n.

27.90.45 / 279045 Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy; elektrické urychlovače částic; elektrické generátory signálů a ostatní elektrická zařízení j. n.

8505 20 00

8505 90 20

8505 90 50

8505 90 90

8543 10 00

8543 20 00

8543 70 50

27.90.40 Ostatní elektrická zařízení j. n. (vč. elektromagnetů; elektromagnetických spojek a brzd; elektromagnetických zdvihacích hlav; elektrických urychlovačů částic; generátorů signálů (měřicí vysílače) a strojů a přístrojů pro galvanické pokovování, elektrolýzu nebo elektroforézu)

 

80.20.10 Služby související s provozem bezpečnostních systémů

80.20.10 / 802010 Služby související s provozem bezpečnostních systémů

Z:
– monitorování a údržbu bezpečnostních systémů jako jsou poplašná zařízení pro případ neoprávněného
vniknutí nebo požáru, prostřednictvím přijetí poplašného signálu, vyhodnocení správnosti funkce všech
systémů
a vyslání policejní hlídky, požárníků
nebo jiných vyhrazených služeb
ZT:

– dálkové monitorování
N:
– instalaci bezpečnostních systémů jako jsou poplašné systémy pro případ neoprávněného vniknutí nebo
požáru bez následného monitorování (43.21.10)
– prodej bezpečnostních systémů, mechanických a elektronických zámků, bezpečnostních schránek a sejfů
bez monitorování, instalace nebo údržby (47.00.59)
-bezpečnostní poradenství jako samostatnou službu (74.90.15)
– poskytování duplikátů klíčů (95.29.19)

 

43.21.10 Elektroinstalační práce

43.21.10 / 432110 Elektroinstalační práce

Z:
– specializované elektroinstalační práce týkající se instalace základních elektrických sítí v budovách a jiných
stavbách
– elektroinstalační práce spojené s instalací spotřebičů
– elektroinstalace systémů nouzové dodávky elektrické energie
– instalace požárně bezpečnostních systémů a bezpečnostních zařízení proti vloupání na staveništi
– instalace všech typů domácích antén včetně satelitních antén
– instalace vedení kabelové televize uvnitř budovy
– elektroinstalace telekomunikačního vedení
– elektroinstalace jiného elektrického zařízení, včetně elektrických kolektorů solární energie a podlahového
topení
– instalace elektroměrů
– instalace osvětlení a signalizačních systémů pro silnice, letiště a přístavy
N:
– instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů v elektrárnách (33.20.50)
– instalace traťových zabezpečovacích a kontrolních zařízení (42.12.20)
– instalace topných zařízení (43.22.12)
– instalace sprinklerových (stříkacích, rozprašovacích) hasicích zařízení (43.22.11)
– instalace protipožární izolace (43.29.11)