95.29.19 Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.

95.29.19 / 952919 Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.

Z:
– opravy předmětů a vybavení pro domácnost j. n., např. předmětů pro osvětlení, hraček, knih a jiných osobní
věcí a věcí pro domácnost

– služby jako jsou výroba klíčů, zatavování průkazů totožnosti do plastové folie
N:
– opravy ručních mechanizovaných nástrojů (33.12.17)
– opravy a restaurování uměleckých děl (90.03.11)

 

74.20.31 Zpracování fotografií

74.20.31 / 742031 Zpracování fotografií

Z:
– zejména vyvolávání negativů a výrobu kopií snímků pro jiné podle specifikací zákazníka:
• zvětšování negativů nebo diapozitivů
• černobílé zpracování
• výroba barevných pozitivů
• duplikáty diapozitivů a negativů, dotisky atd.
– vyvolávání filmů pro amatérské fotografy i komerční klienty
– kopírování filmů
-převedení fotografií a filmů
na jiná média
N:
– zpracování filmového pásu a postprodukci (59.12.1)

 

71.12.17 Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových zařízení, procesů a produktů

71.12.17 / 711217 Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových zařízení, procesů a produktů

Z:
aplikaci fyzikálních zákonů
a zásad inženýrství při návrhu, vývoji a využití strojů, materiálů, nástrojů,
konstrukcí, procesů a systémů:
– inženýrské služby týkající se průmyslových zařízení a procesů:
• důlní a metalurgická zařízení, např. doly, slévárny, železárny, rafinerie kovů včetně inženýrských projektů
integrovaných zařízení a procesů
• důlní a metalurgické procesy, např. těžba nerostů, tavení, rafinace, tváření kovů
• ropná a petrochemická zařízení, např. ropné plošiny, rafinerie, ropovody, petrochemické závody včetně
projektů integrovaných zařízení a procesů
• procesy produkce ropy a petrochemických produktů, např. těžba, rafinace, formulace, míšení
• mikroelektronická zařízení a procesy, např. výroba mikroprocesorů, silikonových čipů a plátků, mikroobvodů
a polovodičů
• textilní a oděvnická zařízení a procesy
• železářská a ocelářská zařízení a procesy
• jiná průmyslová a výrobní zařízení a procesy j. n.
– inženýrské služby týkající se návrhu průmyslových a vyráběných produktů:
• průmyslových strojů, např. zemědělské, stavební, důlní, metalurgické stroje, stroje pro komerční
a servisní využití, stroje pro vytápění, ventilaci, klimatizaci, přenos energií
• elektronického vybavení, např. počítače a periferní vybavení, komunikační vybavení, audio- a video
vybavení, polovodiče a jiné elektronické součásti
• elektrického vybavení, např. osvětlení, malé a velké spotřebiče a jejich díly
• dopravního vybavení, např. motorová vozidla, letadla, vlaky, námořní plavidla, kosmické lodě
• průmyslových a vyráběných produktů j. n.
N:
-průmyslový design (74.10.12)

 

18.13.10 Služby související s přípravou tisku

18.13.10 / 181310 Služby související s přípravou tisku

Z:
– skládání, sazbu textu, fotosazbu, vkládání dat včetně skenování a optickou kontrolu znaků, elektronickou
úpravu
– vytvoření dokumentů, desktop publishing (tvorba tištěného dokumentu za pomoci počítače) a všechnu další
tvorbu
-přípravu digitálních dat, např. vylepšení, výběr, spojování digitálních dat
-počítačem podporované navrhování, počítačem podporovaná výroba, elektronický výstup dat
– digitální uspořádání stránek pro tisk
– služby spojené s výrobou tiskových (tiskařských) desek zahrnující nastavení zobrazení a obrazovou přílohu
(pro tištěný text a ofset)
– rytí a leptání válců pro hlubotisk
-techniku přímého tisku na desky (také na fotopolymerové desky)
– desky a matrice pro reliéfní ražení (ocelotisk) nebo polygrafii
-umělecké práce zahrnující přípravu kamenů pro litografii a dřevoryt (dřevořez)