70.22.20 Ostatní služby v oblasti managementu projektů, kromě ve stavebnictví

70.22.20 / 702220 Ostatní služby v oblasti managementu projektů, kromě ve stavebnictví

Z:
– koordinaci a dohled v souvislosti se zdroji při přípravě, provádění a dokončování projektu jménem klienta
-řízení projektu, které může zahrnovat rozpočtování, účetnictví a kontrolu nákladů, nákupy, plánování
harmonogramů a dalších provozních podmínek, koordinaci práce subdodavatelů, inspekci a kontrolu kvality
atd.
-řízení projektu, které zahrnuje řízení a administrativní vedení, a to s poskytnutím vlastních zaměstnanců
nebo bez něj
N:
-řízení stavebních projektů (71.12.20)