66.12.11 Služby obchodování s cennými papíry

66.12.11 / 661211 Služby obchodování s cennými papíry

Z:
-zprostředkovatelské služby pro cenné papíry (tj. nacházení kupujících a prodávajících)
-zprostředkování prodeje podílů, akcií nebo jiných zájmů ve společném (investičním) fondu
– služby prodeje, dodání a splacení státních dluhopisů
-makléřství s opcemi