43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace

43.22.11 / 432211 Instalace rozvodů vody a kanalizace

Z:
– instalace trubních rozvodů teplé a studené vody (tj. instalatérské práce) včetně instalace požárních
sprinklerů (stříkačů)
– instalace pevného sanitárního vybavení (sanitární keramiky)
– další instalatérské práce
– instalace suchovodů, tj. vedení tlakové vody pro hašení požáru (včetně požárních hydrantů s hadicemi
a nástavci)
– pokládání vedení odpadní vody (kanalizace)
– instalace vodoměrů
-čištění a odblokování odpadních trubek v budovách
N:
– instalace topných systémů (43.22.12)

 

43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace

43.22.12 / 432212 Instalace topení, ventilace a klimatizace

Z:
– instalace topení (elektrického, plynového, olejového, naftového nebo neelektrických solárních kolektorů),
včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací
– instalace a údržbu regulačních zařízení ústředního vytápění
– napojení na dálkové vytápění
– údržbu a opravy domácích kotlů a hořáků
– instalace klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení pro obydlí, počítačová centra, kanceláře
a obchody, včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací
N:
– údržbu a opravy průmyslových kotlů (33.12.14)
– instalace, opravy a údržbu průmyslových klimatizačních a chladících zařízení (33.12.18, 33.20.29)
– elektroinstalace elektrických solárních kolektorů a podlahového topení (43.21.10)
-čištění komínů (81.22.13)

 

43.22.20 Instalace rozvodů plynu

43.22.20 / 432220 Instalace rozvodů plynu

Z:
– instalace rozvodů pro dodávku různých plynů (např. kyslíku v nemocnicích)
-instalační práce spojené s instalací plynových spotřebičů
– instalace plynoměrů
N:
– instalace topení (43.22.12)
– instalace ventilace a klimatizace (43.22.12)

 

81.22.12 Služby specializovaného čištění

81.22.12 / 812212 Služby specializovaného čištění

Z:
-čištění počítačových a podobných místností
-čištění průmyslových strojů
– specializované čištění nádrží a cisteren, které jsou součástí průmyslových areálů nebo přepravního zařízení
– sterilizaci objektů nebo prostor (operačních sálů)
-vnější čištění budov všeho druhu, včetně kanceláří, továren, obchodů, institucí a jiných podnikatelských
a profesních prostor a velkých bytových domů
-jiné čištění budov a průmyslových prostor j. n.
N:
-čištění zemědělských prostor (drůbežárny, vepříny atd.) (01.62.10)
-údržbu ústředního topení (33.11.19 a 43.22.12)
-čištění exteriéru budov spojené s dokončením budovy (43.39.19)
-čištění komínů a pecí (81.22.13)
-čištění koberců, čalounění, textilií, závěsů atd. (96.01.19)

 

43.21.10 Elektroinstalační práce

43.21.10 / 432110 Elektroinstalační práce

Z:
– specializované elektroinstalační práce týkající se instalace základních elektrických sítí v budovách a jiných
stavbách
– elektroinstalační práce spojené s instalací spotřebičů
– elektroinstalace systémů nouzové dodávky elektrické energie
– instalace požárně bezpečnostních systémů a bezpečnostních zařízení proti vloupání na staveništi
– instalace všech typů domácích antén včetně satelitních antén
– instalace vedení kabelové televize uvnitř budovy
– elektroinstalace telekomunikačního vedení
– elektroinstalace jiného elektrického zařízení, včetně elektrických kolektorů solární energie a podlahového
topení
– instalace elektroměrů
– instalace osvětlení a signalizačních systémů pro silnice, letiště a přístavy
N:
– instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů v elektrárnách (33.20.50)
– instalace traťových zabezpečovacích a kontrolních zařízení (42.12.20)
– instalace topných zařízení (43.22.12)
– instalace sprinklerových (stříkacích, rozprašovacích) hasicích zařízení (43.22.11)
– instalace protipožární izolace (43.29.11)