85.42.1 Služby v oblasti krátkého cyklu terciárního vzdělávání

85.42.1 / 85421 Služby v oblasti krátkého cyklu terciárního vzdělávání

Z:
-vzdělávací služby vedoucí k univerzitnímu titulu nebo jeho ekvivalentu. Tyto vzdělávací služby jsou nabízeny
na univerzitách, vysokých školách a podobných institucích terciárního vzdělávání
ZT:

– služby uměleckých škol poskytujících terciární vzdělání

 

85.42.2 Služby v oblasti terciárního vzdělávání na bakalářské nebo jí odpovídající úrovni

85.42.2 / 85422 Služby v oblasti terciárního vzdělávání na bakalářské nebo jí odpovídající úrovni

Z:
-vzdělávací služby vedoucí k univerzitnímu titulu nebo jeho ekvivalentu. Tyto vzdělávací služby jsou nabízeny
na univerzitách, vysokých školách a podobných institucích terciárního vzdělávání
ZT:

– služby uměleckých škol poskytujících terciární vzdělání

85.42.1 Služby v oblasti terciárního vzdělávání

 

85.42.3 Služby v oblasti terciárního vzdělávání na magisterské nebo jí odpovídající úrovni

85.42.3 / 85423 Služby v oblasti terciárního vzdělávání na magisterské nebo jí odpovídající úrovni

Z:
-vzdělávací služby vedoucí k univerzitnímu titulu nebo jeho ekvivalentu. Tyto vzdělávací služby jsou nabízeny
na univerzitách, vysokých školách a podobných institucích terciárního vzdělávání
ZT:

– služby uměleckých škol poskytujících terciární vzdělání

85.42.1 Služby v oblasti terciárního vzdělávání