77.31.10 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

77.31.10 / 773110 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

Z:
– leasing, pronájem a nájem zemědělských a lesnických strojů a zařízení bez obsluhy, tj. produktů vyráběných
podle třídy 28.30, např. traktorů a zemědělských nástrojů, secích a sázecích strojů, sklízecích a třídicích
strojů atd.
N:
– leasing, pronájem nebo nájem zemědělských a lesnických strojů a zařízení s obsluhou (01.61.10, 01.62.10,

 

49.31.10 Městská a příměstská železniční osobní doprava

49.31.10 / 493110 Městská a příměstská železniční osobní doprava

Z:
-městkou a příměstskou dopravu osob železnicí
Městská doprava je definována jako doprava, jejíž místa odjezdu i cíle cesty jsou ve stejné městské jednotce.
Příměstská doprava je v rámci větší metropolitní oblasti včetně přilehlých obcí.
– dopravu poskytovanou městkou hromadnou tranzitní železniční dopravou (podzemní nebo visutá dráha)
-přepravu doprovodných vozidel, zavazadel, zvířat a dalších předmětů
N:
– osobní dopravu meziměstskou železnicí (49.10.1)
– služby poskytované tramvajemi (49.31.21)

 

43.31.10 Omítkářské práce

43.31.10 / 433110 Omítkářské práce

Z:
-vnitřní a vnější omítkářské nebo štukatérské práce a laťování
– instalace lehkých stavebních desek (např. sádrokartonu)
N:
– zvukové izolace (43.29.11)

 

23.31.10 Keramické obkládačky a dlaždice

23.31.10 / 233110 Keramické obkládačky a dlaždice

6907 10 00

6907 90 20

6907 90 80

6908 10 00

6908 90 11

6908 90 20

6908 90 31

6908 90 51

6908 90 91

6908 90 93

6908 90 99

 

77.39.19 Pronájem a leasing jiných strojů, zařízení a výrobků j. n.

77.39.19 / 773919 Pronájem a leasing jiných strojů, zařízení a výrobků j. n.

Z:
– leasing, pronájem nebo nájem veškerých strojů, elektrických i neelektrických, kromě zboží pro osobní
potřebu a pro domácnost používaných jako investiční zboží v průmyslu, bez obsluhy, např.:
• motorů a turbín
• obráběcích strojů
• vybavení dolů a ropných polí
• mincovních hracích automatů
• výstavního materiálu
• zařízení pro výrobu filmů
• aparatur pro profesionální vědecké měření a kontrolu
• jiných komerčních a průmyslových strojů
ZT:

– pronájem ubytovacích a kancelářských kontejnerů
– pronájem zvířat (např. stád, závodních koní)
– pronájem palet
N:
– leasing, pronájem nebo nájem zemědělských a lesnických strojů a zařízení bez obsluhy (77.31.10)
– leasing, pronájem nebo nájem stavebních strojů a vybavení bez obsluhy (77.32.10)
– leasing, pronájem nebo nájem kancelářských strojů, nábytku a vybavení bez obsluhy (77.33.11)
– leasing, pronájem nebo nájem počítačů bez obsluhy (77.33.12)

 

49.31.21 Městská a příměstská pravidelná silniční osobní doprava

49.31.21 / 493121 Městská a příměstská pravidelná silniční osobní doprava

Z:
– osobní dopravu autobusem, tramvají, trolejbusem a podobnými prostředky; po pravidelných trasách, podle
stanoveného jízdního řádu; pro jakéhokoliv uživatele; v rámci jednoho města nebo skupiny sousedících obcí

-přepravu doprovodných zavazadel, zvířat a dalších předmětů, které mohou být přepravovány bez příplatku
ZT:

– provoz pozemních a visutých lanovek atd., pokud jsou součástí městského, příměstského nebo
metropolitního dopravního systému, poskytované podle jízdního řádu
N:
-městkou a příměstskou osobní dopravu poskytovanou železnicí (49.31.10)

 

49.10.19 Ostatní železniční osobní doprava meziměstská

49.10.19 / 491019 Ostatní železniční osobní doprava meziměstská

Z:
-meziměstskou osobní dopravu poskytovanou železnicí bez ohledu na vzdálenost a třídu
-přepravu doprovodných vozidel, zavazadel, zvířat a jiných předmětů
N:
– osobní dopravu městskými a příměstskými železnicemi (49.31.10)
– služby související se železnicí, např. řazení a posunování, provoz železniční infrastruktury a služby osobních
terminálů (52.21.1)
– služby lůžkových a lehátkových vozů (55.90.13)
– služby jídelních vozů (56.10.12)