27.90.41 Invertory, usměrňovače, měniče

27.90.41 / 279041 Invertory, usměrňovače, měniče

8504 40 30

8504 40 82

8504 40 84

8504 40 88

8504 40 90

8504 90 99

27.11.50 Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; statické měniče; ostatní induktory

27.11.62 Díly transformátorů, induktorů a statických měničů

 

27.90.42 Palivové články

27.90.42 / 279042 Palivové články

27.11.32 Generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním; ostatní generátorová soustrojí; elektrické rotační měniče

27.11.61 Díly elektrických motorů a generátorů

 

27.90.45 Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy; elektrické urychlovače částic; elektrické generátory signálů a ostatní elektrická zařízení j. n.

27.90.45 / 279045 Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy; elektrické urychlovače částic; elektrické generátory signálů a ostatní elektrická zařízení j. n.

8505 20 00

8505 90 20

8505 90 50

8505 90 90

8543 10 00

8543 20 00

8543 70 50

27.90.40 Ostatní elektrická zařízení j. n. (vč. elektromagnetů; elektromagnetických spojek a brzd; elektromagnetických zdvihacích hlav; elektrických urychlovačů částic; generátorů signálů (měřicí vysílače) a strojů a přístrojů pro galvanické pokovování, elektrolýzu nebo elektroforézu)