87.10.10 Služby v ošetřovatelských pobytových zařízeních

87.10.10 / 871010 Služby v ošetřovatelských pobytových zařízeních

Z:
– kombinované služby ubytování a zdravotní péče bez dohledu lékaře poskytované v zařízeních, jako jsou
např. pečovatelské domy, domovy důchodců s pečovatelskou službou, rekonvalescenční domovy,
ozdravovny s pečovatelskou službou
N:
-domácí péči poskytovanou zdravotnickými pracovníky (86.2, 86.9)
– pobytové služby pro seniory bez ošetřovatelské péče nebo pouze s minimálními ošetřovatelskými službami
(87.30.11)
– služby sociální péče s ubytováním, např. služby poskytované dětskými domovy a ubytovnami, ubytovnami
pro bezdomovce (87.90.1)

 

87.30.11 Sociální služby v pobytových zařízeních pro seniory

87.30.11 / 873011 Sociální služby v pobytových zařízeních pro seniory

Z:
– sociální služby zahrnující nepřetržitou péči v pobytových zařízeních pro seniory včetně služeb
poskytovaných komunitami pro trvalou péči o seniory, domovy důchodců s minimálními ošetřovatelskými
službami

 

84.23.12 Správní služby související s detenčními zařízeními nebo s nápravou delikventů

84.23.12 / 842312 Správní služby související s detenčními zařízeními nebo s nápravou delikventů

Z:
-veřejné nápravné služby
– správní a provozní služby spojené s vězeními a dalšími místy pro uvěznění a nápravu pachatelů, např.
nápravnými farmami, dílnami, nápravnými ústavy a azylovými zařízeními
N:
-vzdělávací služby poskytované vězeňskými školami (oddíl 85)
– služby vězeňských nemocnic (86.10.1)

 

77.39.19 Pronájem a leasing jiných strojů, zařízení a výrobků j. n.

77.39.19 / 773919 Pronájem a leasing jiných strojů, zařízení a výrobků j. n.

Z:
– leasing, pronájem nebo nájem veškerých strojů, elektrických i neelektrických, kromě zboží pro osobní
potřebu a pro domácnost používaných jako investiční zboží v průmyslu, bez obsluhy, např.:
• motorů a turbín
• obráběcích strojů
• vybavení dolů a ropných polí
• mincovních hracích automatů
• výstavního materiálu
• zařízení pro výrobu filmů
• aparatur pro profesionální vědecké měření a kontrolu
• jiných komerčních a průmyslových strojů
ZT:

– pronájem ubytovacích a kancelářských kontejnerů
– pronájem zvířat (např. stád, závodních koní)
– pronájem palet
N:
– leasing, pronájem nebo nájem zemědělských a lesnických strojů a zařízení bez obsluhy (77.31.10)
– leasing, pronájem nebo nájem stavebních strojů a vybavení bez obsluhy (77.32.10)
– leasing, pronájem nebo nájem kancelářských strojů, nábytku a vybavení bez obsluhy (77.33.11)
– leasing, pronájem nebo nájem počítačů bez obsluhy (77.33.12)

 

77.31.10 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

77.31.10 / 773110 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

Z:
– leasing, pronájem a nájem zemědělských a lesnických strojů a zařízení bez obsluhy, tj. produktů vyráběných
podle třídy 28.30, např. traktorů a zemědělských nástrojů, secích a sázecích strojů, sklízecích a třídicích
strojů atd.
N:
– leasing, pronájem nebo nájem zemědělských a lesnických strojů a zařízení s obsluhou (01.61.10, 01.62.10,