72.11.1 Výzkum a vývoj v oblasti lékařské biotechnologie

72.11.1 / 72111 Výzkum a vývoj v oblasti lékařské biotechnologie

Z:
výzkum a experimentální vývoj v aplikacích vědy a techniky na živé organismy a jeho části, produkty nebo
modely za účelem změny živých nebo neživých materiálů za účelem získání znalostí, výroby zboží a služeb:
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti DNA (kódování):
• genotypy, farmakogenetika, průzkum genu, sekvenční/syntetické/rozšíření DNA, genetické inženýrství
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti bílkovin a molekul (funkčních bloků):
• sekvenční/syntéza proteinů/peptidů, lipid/protein/glykolové inženýrství, proteomika, hormony a růstové
faktory, buněčné receptory/signalizace/feromony
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti buněčných a tkáňových kultur a inženýrství:
• buněčná/tkáňová kultura, tkáňové inženýrství, hybridizace, buněčné fúze, vakcíno/imunitní stimulátory,
embryonální manipulace
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti procesních biotechnologií:
• bioreaktory, fermentace, bio-zpracování, bio-vylučování, bio-odsiřování, bio-rozvlákňování, bio-filtrace,
bio-sanace
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti subbuněčných organismů:
• genová terapie, virové vektory

 

72.11.2 Výzkum a vývoj v oblasti environmentální a průmyslové biotechnologie

72.11.2 / 72112 Výzkum a vývoj v oblasti environmentální a průmyslové biotechnologie

Z:
výzkum a experimentální vývoj v aplikacích vědy a techniky na živé organismy a jeho části, produkty nebo
modely za účelem změny živých nebo neživých materiálů za účelem získání znalostí, výroby zboží a služeb:
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti DNA (kódování):
• genotypy, farmakogenetika, průzkum genu, sekvenční/syntetické/rozšíření DNA, genetické inženýrství
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti bílkovin a molekul (funkčních bloků):
• sekvenční/syntéza proteinů/peptidů, lipid/protein/glykolové inženýrství, proteomika, hormony a růstové
faktory, buněčné receptory/signalizace/feromony
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti buněčných a tkáňových kultur a inženýrství:
• buněčná/tkáňová kultura, tkáňové inženýrství, hybridizace, buněčné fúze, vakcíno/imunitní stimulátory,
embryonální manipulace
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti procesních biotechnologií:
• bioreaktory, fermentace, bio-zpracování, bio-vylučování, bio-odsiřování, bio-rozvlákňování, bio-filtrace,
bio-sanace
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti subbuněčných organismů:
• genová terapie, virové vektory

72.11.1 Výzkum a vývoj v oblasti lékařské, environmentální, zemědělské a jiné biotechnologie