42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

42.11.10 / 421110 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

Z:
-dálnice (kromě visutých dálnic), silnice, ulice a jiné komunikace pro vozidla a chodce
– svodidla, nezastřešené parkovací plochy, příjezdové cesty, podjezdy, nadjezdy, podchody, nadchody
a cyklistické stezky
– letištní vzletové a přistávací dráhy včetně pojezdových drah a souvisejících letištních konstrukcí jiných než
budov
N:
– visuté dálnice (42.13.10)
– dálniční tunely (42.13.10)