74.10.11 Návrhy interiérů

74.10.11 / 741011 Návrhy interiérů

Z:
– návrhy interiérů, jako jsou plánování a návrhy pro interiérové prostory splňující fyzické, estetické a funkční
potřeby lidí
– nákresy návrhů pro výzdobu interiérů
– výzdoby interiérů
N:
– architektonické návrhy (71.11)

 

74.10.12 Průmyslové návrhy

74.10.12 / 741012 Průmyslové návrhy

Z:
– design průmyslových výrobků, tj. tvorbu a zpracování návrhu parametrů pro optimalizaci využití, hodnoty
a vzhledu výrobku včetně určení materiálů, konstrukce, mechanizmu, tvaru, barvy a povrchové úpravy
výrobku s ohledem na lidské charakteristiky a potřeby, popularitu na trhu a efektivnost distribuce, využití
a údržby
N:
– inženýrské služby pro návrhy průmyslových výrobků (aplikace fyzikálních zákonů a zásad) (71.12.17)

 

74.10.19 Ostatní specializované návrhářské služby

74.10.19 / 741019 Ostatní specializované návrhářské služby

Z:
-tvorbu návrhů a přípravu vzorů pro řadu výrobků prostřednictvím harmonizace estetických úvah
s technickými a dalšími požadavky, jako jsou:
• návrhy nábytku
• návrhy oděvů, obuvi a šperků
• estetické návrhy pro nejrůznější spotřební výrobky
-návrhářské služby pro balicí materiály (pro balení výrobků, dárků atd.)
– výrobu trojrozměrných modelů
– grafické návrhy

73.11.13 Návrhy a vývoj reklamy

74.10.19 Ostatní specializované návrhářské služby

 

62.01.11 Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti aplikací

62.01.11 / 620111 Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti aplikací

Z:
– návrh struktury a/nebo napsání počítačových kódů včetně aktualizací a záplat nezbytných pro vytvoření
a/nebo implementaci počítačové aplikace, jako jsou:
• návrh struktury a obsahu webové stránky a/nebo napsání počítačového kódu nezbytného pro vytvoření
a implementaci webové stránky
• návrh struktury a obsahu databáze a/nebo napsání počítačového kódu nezbytného pro vytvoření
a implementaci databáze (datového úložiště)
• návrh struktury a napsání počítačového kódu nezbytného pro návrh a vývoj zákaznické softwarové
aplikace kromě programování pro webové stránky, databáze nebo integraci standardních softwarových
produktů
• přizpůsobení existujících aplikací požadavkům klienta a jejich integraci, adaptaci (modifikaci, konfiguraci
atd.) a instalaci takovým způsobem, aby byly funkční v prostředí klientova informačního systému
N:
– servisní smlouvy, kde je návrh a vývoj webové stránky spojen s hostitelstvím webové stránky (63.11.13)
– servisní smlouvy, kde je návrh a vývoj aplikace spojen s průběžným hostitelstvím a správou aplikace
(63.11.14)
– servisní smlouvy, kde je návrh a vývoj databáze spojen s průběžnou správou uchovávaných dat (63.11.19)

 

62.01.12 Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti sítí a systémů

62.01.12 / 620112 Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti sítí a systémů

Z:
– návrh, vývoj a implementaci zákaznických sítí, jako jsou intranet, extranet a virtuální soukromé sítě
– návrh a vývoj zabezpečení sítě, tj. návrh, vývoj a implementace softwaru, hardwaru a postupů pro kontrolu
přístupu k datům a programům a umožnění bezpečné výměny informací po síti
N:
– servisní smlouvy, kde je tato služba spojena s průběžnou správou klientovy sítě (62.03.12)

 

84.13.14 Správní služby související s dopravou a spoji

84.13.14 / 841314 Správní služby související s dopravou a spoji

Z:
-veřejné správní služby v oblasti silniční a vodní dopravy, železniční a letecké dopravy a komunikací
– správní služby poskytované úřady, kancelářemi a programovými jednotkami týkající se:
• plánování, navrhování, výstavby, údržby a zkvalitňování silnic, dálnic a příslušných staveb
• silničního spodku a příslušných staveb
• zařízení pro vodní dopravu; železnic; letištních drah, terminálů, hangárů, pomůcek pro leteckou navigaci;
jiných pevných konstrukcí a zařízení spojených s leteckou dopravou
• přepravních potrubí a jiných zařízení
– dohled a regulaci těchto prací, vypracování a správu provozních nařízení pro výše uvedené dopravní
prostředky a s nimi spojené vybavení
– správní služby v oblasti komunikací, tj. poštovních, telefonních, telegrafních, kabelových a bezdrátových
komunikačních systémů a komunikačních satelitů
– služby v oblasti plánování, rozvoje, provozu a zkvalitňování komunikačních systémů
– služby v oblasti rozvoje a správy nařízení pro tyto systémy
N:
– policejní řízení provozu na silnicích a vodních cestách (84.24.11)