87.20.1 Služby ústavní sociální péče pro osoby mentálně postižené a pro osoby závislé na návykových látkách

87.20.1 / 87201 Služby ústavní sociální péče pro osoby mentálně postižené a pro osoby závislé na návykových látkách

Z:
– služby poskytované zařízeními pro léčení závislosti na alkoholu nebo drogách, psychiatrickými
rekonvalescenčními zařízeními pro psychicky labilní osoby, zařízeními pro mentálně postižené osoby, domy
na půl cesty pro osoby s duševním onemocněním
N:
-licenční nemocniční péči pro osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním a pro osoby závislé na
návykových látek (86.10)
– sociální služby s ubytováním, např. služby poskytované dětskými domovy a ubytovnami, ubytovnami pro
bezdomovce (87.90.1)

 

71.12.34 Zeměměřické služby

71.12.34 / 711234 Zeměměřické služby

Z:
-shromažďování informací o tvaru, umístění a/nebo hranicích části zemského povrchu různými metodami
včetně tranzitního, fotogrammetrického a hydrografického průzkumu za účelem zpracování map
-sběr dat pomocí satelitů
-zeměměřické služby (např. označení pozemku, označení hranic)
N:
– letecké fotografování (74.20.24)

 

71.12.35 Kartografické služby

71.12.35 / 711235 Kartografické služby

Z:
– kartografické služby skládající se z vypracování a revize map všeho druhu (např. silničních, katastrálních,
topografických, planimetrických, hydrografických) za použití výsledků průzkumu, jiných map a jiných
informačních zdrojů
N:
– vydávání map a atlasů (58.11.15 a 58.11.16)

 

26.70.24 Optické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje

26.70.24 / 267024 Optické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje

9015 10 10

9015 10 90

9027 50 00

9027 80 05

9029 20 90

9031 41 00

9031 49 10

9031 49 90

26.51.12 Dálkoměry, teodolity a tachymetry (tacheometry); ostatní zeměměřické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje

26.51.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory j. n.

26.51.64 Otáčkoměry a počítadla pro různá výrobní odvětví, taxametry; indikátory rychlosti a tachometry; stroboskopy

26.51.66 Měřicí nebo kontrolní přístroje a nástroje j. n.

26.70.23 Zařízení s tekutými krystaly; lasery, kromě laserových diod; ostatní optické přístroje a zařízení j. n.