81.22.11 Služby mytí oken

81.22.11 / 812211 Služby mytí oken

Z:
-čištění oken v bytových a jiných budovách. Zahrnuto je čištění vnějších oken za použití otočných plošin

 

81.29.11 Dezinfekční a deratizační služby

81.29.11 / 812911 Dezinfekční a deratizační služby

Z:
– dezinfekci příbytků a jiných budov
– dezinfekci vozidel, např. autobusů, vlaků, člunů, letadel
– hubení hmyzu, hlodavců a jiných škůdců
– zaplynování a další opatření proti škůdcům
N:
– ochranu proti škůdcům (včetně králíků) v souvislosti se zemědělstvím (01.61.10)
-čištění zemědělských prostor (drůbežárny, vepříny atd.) (01.62.10)
– impregnaci dřeva (16.10.91)
– snižování obsahu azbestu, olova atd. v budovách (39.00.14)

 

81.29.13 Jiné služby související s čištěním prostředí

81.29.13 / 812913 Jiné služby související s čištěním prostředí

Z:
-čištění pláží
N:
– ochranu proti škůdcům (včetně zajíců) v souvislosti se zemědělstvím (01.61.10)
-čištění ropných skvrn a jiného znečištění pobřežních oblastí (39.00)
– dezinfekce a hubení škůdců v budovách a jiných nezemědělských stavbách (81.29.11)

 

73.12.19 Ostatní zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času

73.12.19 / 731219 Ostatní zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času

Z:
– prodej reklamního prostoru nebo času na billboardech, budovách, dopravních prostředcích atd.
– prodej reklamního prostoru nebo času v elektronických médiích jiných než on-line
– prodej reklamního času na videu a ve filmech (umístění produktu)

 

71.11.41 Služby v oblasti krajinářské architektury, kromě poradenství

71.11.41 / 711141 Služby v oblasti krajinářské architektury, kromě poradenství

Z:
služby krajinářské architektury pro:
– projekty bytových objektů:
• bytových domů pro jednu rodinu
• bytových domů pro více rodin
• dělených bytových objektů
– projekty nebytových objektů:
• podnikových objektů
• hotelů, konferenčních center, stadionů a arén
• vzdělávacích objektů
• zdravotnických a vězeňských institucí
• jiných nebytových objektů
– projekty rekreačních a otevřených prostor:
• center měst a veřejných náměstí
• rekreačních objektů, které nejsou budovami, parků a přírodních ploch
• dopravních koridorů
• rekreačních center
• jiných rekreačních a otevřených prostor
ZT:
služby krajinářské architektury pro:

-přípravu a úpravy terénu, např. plány na vyčištění a spádování, návrhy odvodnění, návrhy kontroly eroze
a usazování, návrhy zadržovacích stěn, plány vnějších skrápěcích systémů
– usnadnění přístupu na staveniště, např. plány osvětlení, plány značení, plány cest a stezek, návrhy přístupu
– stavby pro specializované užití

 

71.12.11 Inženýrské poradenské služby

71.12.11 / 711211 Inženýrské poradenské služby

Z:
– poradenství klientům v oblasti inženýrských zásad a metod, pokud je prováděno nezávisle na inženýrském
projektu, včetně analýz metod, regulačních studií a auditů
– služby znalců v oblasti inženýrství, kteří jsou díky svým zkušenostem, vzdělání, dovednostem a znalostem
v oblasti inženýrství uznáváni jako kvalifikované osoby k vyjádření odborného názoru na danou věc
– inženýrské šetření nefungujícího vybudovaného sytému nebo stavby s cílem zjistit příčiny selhání
N:
– poradenství, studie a zprávy v souvislosti s projektem, podle typu projektu (71.12.12 – 71.12.19)

 

43.39.19 Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.

43.39.19 / 433919 Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.

Z:
– akustické práce spojené s instalací akustických panelů, obkládaček a jiných materiálů na interiérové zdi
a stropy
– úklid nových budov po stavbě
– kompletace a dokončovací práce v budovách j. n.
N:
– zvukovou izolaci budov (43.29.11)

 

43.21.10 Elektroinstalační práce

43.21.10 / 432110 Elektroinstalační práce

Z:
– specializované elektroinstalační práce týkající se instalace základních elektrických sítí v budovách a jiných
stavbách
– elektroinstalační práce spojené s instalací spotřebičů
– elektroinstalace systémů nouzové dodávky elektrické energie
– instalace požárně bezpečnostních systémů a bezpečnostních zařízení proti vloupání na staveništi
– instalace všech typů domácích antén včetně satelitních antén
– instalace vedení kabelové televize uvnitř budovy
– elektroinstalace telekomunikačního vedení
– elektroinstalace jiného elektrického zařízení, včetně elektrických kolektorů solární energie a podlahového
topení
– instalace elektroměrů
– instalace osvětlení a signalizačních systémů pro silnice, letiště a přístavy
N:
– instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů v elektrárnách (33.20.50)
– instalace traťových zabezpečovacích a kontrolních zařízení (42.12.20)
– instalace topných zařízení (43.22.12)
– instalace sprinklerových (stříkacích, rozprašovacích) hasicích zařízení (43.22.11)
– instalace protipožární izolace (43.29.11)

 

43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace

43.22.11 / 432211 Instalace rozvodů vody a kanalizace

Z:
– instalace trubních rozvodů teplé a studené vody (tj. instalatérské práce) včetně instalace požárních
sprinklerů (stříkačů)
– instalace pevného sanitárního vybavení (sanitární keramiky)
– další instalatérské práce
– instalace suchovodů, tj. vedení tlakové vody pro hašení požáru (včetně požárních hydrantů s hadicemi
a nástavci)
– pokládání vedení odpadní vody (kanalizace)
– instalace vodoměrů
-čištění a odblokování odpadních trubek v budovách
N:
– instalace topných systémů (43.22.12)

 

39.00.14 Sanace budov

39.00.14 / 390014 Sanace budov

Z:
– zpracování a realizaci sanačního plánu, který odstraňuje, likviduje, izoluje nebo jinak redukuje znečišťující
látky v budovách, např. azbest, olovo, radon nebo jiné látky