71.20.11 Zkoušky a analýzy složení a čistoty

71.20.11 / 712011 Zkoušky a analýzy složení a čistoty

Z:
– zkoušky a analýzy chemických a biologických vlastností materiálů, jako jsou vzduch, voda, odpad
(komunální a průmyslový), paliva, kovy, půda, nerosty, potraviny a chemikálie
– zkoušky a analýzy v příbuzných vědeckých oborech, jako je mikrobiologie, biochemie, bakteriologie atd.
N:
– zkoušky spojené s veterinární službou a kontrolou zvířat (75.00.1)
– zkoušky pro lékařské a zubařské účely (86.90.15)

 

86.90.15 Zdravotnické laboratorní služby

86.90.15 / 869015 Zdravotnické laboratorní služby

N:
– laboratorní služby jiné než zdravotnické (71.20.1)
– testování v oblasti hygieny potravin (71.20.11)
– nemocniční laboratorní služby (86.10.19)

 

75.00.1 Veterinární služby

75.00.1 / 75001 Veterinární služby

Z:
– poskytování zdravotní péče a kontrolní vyšetření zvířat v nemocnicích, ambulancích, veterinárních klinikách,
při návštěvách na farmách, ohradách, útulcích nebo doma, v soukromých konzultačních a operačních sálech
nebo jinde
ZT:

– sanitní službu pro nemocná zvířata
N:
– služby spojené s chovem zvířat, např. umělá inseminace (01.62.10)
– veterinární zkušební a kontrolní služby v souvislosti s produkcí potravy (71.20.11)