58.29.29 Ostatní aplikační software, na fyzickém nosiči

58.29.29 / 582929 Ostatní aplikační software, na fyzickém nosiči

Z:
-meziodvětvový aplikační software, tj. software navržený k provádění a/nebo řízení konkrétních podnikových
funkcí nebo procesů, který není určen k použití pouze v jednom průmyslovém odvětví. (Zahrnuje
profesionální software pro účetnictví, řízení lidských zdrojů, řízení vztahů se zákazníky, software
„Geographic Information Systém“, software pro tvorbu webových stránek atd.)
– aplikační software specializovaný na konkrétní oblast podnikání, tj. software se širokou škálou funkcí pro
podniky operující v určitém odvětví, jako pro výrobu, maloobchod, zdravotnictví, inženýring, restaurace atd.
– úzce specializovaný software, tj. malé počítačové programy, které provádějí konkrétní úkoly, příkladem jsou
kompresní programy, antiviry, vyhledávače, fonty, prohlížeče souborů, software pro rozeznání hlasu (tento
software se liší od jiných aplikačních softwarů velikostí, cenou a složitostí)
– aplikační software j. n.

8523 29 33

8523 49 45

8523 49 93

8523 51 93

8523 59 93

8523 80 93