58.19.30 Licenční služby k ostatním tiskovinám

58.19.30 / 581930 Licenční služby k ostatním tiskovinám

Z:
-licenční služby k právům reprodukovat, distribuovat či používat v jiných dílech umělecké originály, jako jsou
reprodukce a přetisky originálních uměleckých děl
-licenční služby pro jiné tištěné materiály chráněné autorským právem, jako jsou kalendáře, pohlednice,
fotografie atd.