77.29.11 Pronájem a leasing televizních a rozhlasových přijímačů, videorekordérů a podobných přístrojů a zařízení

77.29.11 / 772911 Pronájem a leasing televizních a rozhlasových přijímačů, videorekordérů a podobných přístrojů a zařízení

Z:
– leasing, pronájem nebo nájem veškerého elektrického a elektronického zábavního vybavení pro domácnost
jako jsou:
• stereo systémy, přehrávače, televizní a rozhlasové přijímače
• videorekordéry a podobné přístroje
– leasing, pronájem nebo nájem desek, nahraných zvukových kazet a kompaktních disků
N:
– pronájem filmů a videa nahraných na CD, DVD a videopáscích (77.22.10)

 

71.12.18 Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti telekomunikací a rozhlasového a televizního vysílání

71.12.18 / 711218 Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti telekomunikací a rozhlasového a televizního vysílání

Z:
– inženýrské služby týkající se systémů pro přenos hlasu a dat mezi koncovými body sítě měděným vodičem,
optickým kabelem, koaxiálním kabelem a hybridním vlákno-koaxiálním kabelem
– inženýrské služby týkající se systémů pro přenos hlasu, dat a programů mezi síťovými koncovými body
krátkými vlnami nebo mikrovlnami, jako jsou:
• bezdrátové telefonní systémy
• satelitní radiové systémy
• satelitní systémy přímého vysílání
– inženýrské služby týkající se systémů pro přenos rozhlasových a televizních signálů
– inženýrské služby týkající se systémů pro přenos nebo distribuci hlasu, dat nebo programů j. n.

 

60.20.1 Tvorba televizních programů a televizní vysílání

60.20.1 / 60201 Tvorba televizních programů a televizní vysílání

N:
– výrobu programových prvků
nespojenou s vysíláním (59.11.1)
– distribuci televizních programů bez jejich tvorby (oddíl 61)

60.20.1 Tvorba televizních programů a televizní vysílání

60.20.3 Programy televizních kanálů

 

60.20.11 Lineární televizní vysílání, tvorba televizních programů

60.20.11 / 602011 Lineární televizní vysílání, tvorba televizních programů

Z:
-výběr televizních programů, jejich sestavování a vysílání on-line
– výrobu televizních programů
kombinovanou s vysíláním on-line

60.20.11 Tvorba on-line televizních programů a on-line televizní vysílání, kromě předplacených kanálů

60.20.12 Tvorba ostatních televizních programů a ostatní televizní vysílání, kromě předplacených kanálů

60.20.14 Tvorba ostatních předplacených televizních programů a ostatní předplacené televizní vysílání

60.20.31 Programy televizních kanálů, kromě předplacených kanálů

60.20.32 Programy předplacených televizních kanálů