27.90.45 Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy; elektrické urychlovače částic; elektrické generátory signálů a ostatní elektrická zařízení j. n.

27.90.45 / 279045 Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy; elektrické urychlovače částic; elektrické generátory signálů a ostatní elektrická zařízení j. n.

8505 20 00

8505 90 20

8505 90 50

8505 90 90

8543 10 00

8543 20 00

8543 70 50

27.90.40 Ostatní elektrická zařízení j. n. (vč. elektromagnetů; elektromagnetických spojek a brzd; elektromagnetických zdvihacích hlav; elektrických urychlovačů částic; generátorů signálů (měřicí vysílače) a strojů a přístrojů pro galvanické pokovování, elektrolýzu nebo elektroforézu)

 

27.90.70 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

27.90.70 / 279070 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

8530 10 00

8530 80 00

 

80.20.10 Služby související s provozem bezpečnostních systémů

80.20.10 / 802010 Služby související s provozem bezpečnostních systémů

Z:
– monitorování a údržbu bezpečnostních systémů jako jsou poplašná zařízení pro případ neoprávněného
vniknutí nebo požáru, prostřednictvím přijetí poplašného signálu, vyhodnocení správnosti funkce všech
systémů
a vyslání policejní hlídky, požárníků
nebo jiných vyhrazených služeb
ZT:

– dálkové monitorování
N:
– instalaci bezpečnostních systémů jako jsou poplašné systémy pro případ neoprávněného vniknutí nebo
požáru bez následného monitorování (43.21.10)
– prodej bezpečnostních systémů, mechanických a elektronických zámků, bezpečnostních schránek a sejfů
bez monitorování, instalace nebo údržby (47.00.59)
-bezpečnostní poradenství jako samostatnou službu (74.90.15)
– poskytování duplikátů klíčů (95.29.19)

 

72.11.1 Výzkum a vývoj v oblasti lékařské biotechnologie

72.11.1 / 72111 Výzkum a vývoj v oblasti lékařské biotechnologie

Z:
výzkum a experimentální vývoj v aplikacích vědy a techniky na živé organismy a jeho části, produkty nebo
modely za účelem změny živých nebo neživých materiálů za účelem získání znalostí, výroby zboží a služeb:
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti DNA (kódování):
• genotypy, farmakogenetika, průzkum genu, sekvenční/syntetické/rozšíření DNA, genetické inženýrství
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti bílkovin a molekul (funkčních bloků):
• sekvenční/syntéza proteinů/peptidů, lipid/protein/glykolové inženýrství, proteomika, hormony a růstové
faktory, buněčné receptory/signalizace/feromony
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti buněčných a tkáňových kultur a inženýrství:
• buněčná/tkáňová kultura, tkáňové inženýrství, hybridizace, buněčné fúze, vakcíno/imunitní stimulátory,
embryonální manipulace
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti procesních biotechnologií:
• bioreaktory, fermentace, bio-zpracování, bio-vylučování, bio-odsiřování, bio-rozvlákňování, bio-filtrace,
bio-sanace
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti subbuněčných organismů:
• genová terapie, virové vektory

 

72.11.2 Výzkum a vývoj v oblasti environmentální a průmyslové biotechnologie

72.11.2 / 72112 Výzkum a vývoj v oblasti environmentální a průmyslové biotechnologie

Z:
výzkum a experimentální vývoj v aplikacích vědy a techniky na živé organismy a jeho části, produkty nebo
modely za účelem změny živých nebo neživých materiálů za účelem získání znalostí, výroby zboží a služeb:
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti DNA (kódování):
• genotypy, farmakogenetika, průzkum genu, sekvenční/syntetické/rozšíření DNA, genetické inženýrství
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti bílkovin a molekul (funkčních bloků):
• sekvenční/syntéza proteinů/peptidů, lipid/protein/glykolové inženýrství, proteomika, hormony a růstové
faktory, buněčné receptory/signalizace/feromony
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti buněčných a tkáňových kultur a inženýrství:
• buněčná/tkáňová kultura, tkáňové inženýrství, hybridizace, buněčné fúze, vakcíno/imunitní stimulátory,
embryonální manipulace
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti procesních biotechnologií:
• bioreaktory, fermentace, bio-zpracování, bio-vylučování, bio-odsiřování, bio-rozvlákňování, bio-filtrace,
bio-sanace
– výzkum a experimentální vývoj v oblasti subbuněčných organismů:
• genová terapie, virové vektory

72.11.1 Výzkum a vývoj v oblasti lékařské, environmentální, zemědělské a jiné biotechnologie