38.12.12 Sběr nebezpečného průmyslového odpadu

38.12.12 / 381212 Sběr nebezpečného průmyslového odpadu

Z:
-sběr ostatního nebezpečného odpadu specificky zaměřený na:
• nebezpečný odpad (kromě
zdravotnického a biologického), který může být nebezpečný pro lidské zdraví
nebo životní prostředí a který vyžaduje zvláštní manipulační techniky určené zákonem nebo nařízením,
např. jaderný odpad, použitý olej z dopravy nebo servisů