28.29.39 Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti

28.29.39 / 282939 Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti

ZT:

– vodováhy, pásmová měřidla (např. krejčovské metry) a podobné ruční nástroje

9015 30 10

9015 30 90

9017 80 10

9017 80 90

8423 81 10

8423 81 30

8423 81 50

8423 81 90

8423 82 10

8423 82 90

8423 89 00