28.49.12 Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže, tvrdých plastů nebo podobných materiálů; stroje a přístroje pro galvanické pokovování

28.49.12 / 284912 Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže, tvrdých plastů nebo podobných materiálů; stroje a přístroje pro galvanické pokovování

8465 10 10

8465 10 90

8465 91 10

8465 91 20

8465 91 90

8465 92 00

8465 93 00

8465 94 00

8465 95 00

8465 96 00

8465 99 00

8479 30 10

8479 30 90

8543 30 00