96.09.13 Služby související s automaty j. n.

96.09.13 / 960913 Služby související s automaty j. n.

Z:
– služby osobních zařízení fungujících na mince, jako jsou přístroje pro měření krevního tlaku, váhy, skříňky
na zavazadla, čištění bot, fotografické kabiny atd.
N:
– výherní automaty (92.00.12)
– hrací automaty na mince (93.29.22)
-pračky prádla na mince (96.01.11)

 

77.29.11 Pronájem a leasing televizních a rozhlasových přijímačů, videorekordérů a podobných přístrojů a zařízení

77.29.11 / 772911 Pronájem a leasing televizních a rozhlasových přijímačů, videorekordérů a podobných přístrojů a zařízení

Z:
– leasing, pronájem nebo nájem veškerého elektrického a elektronického zábavního vybavení pro domácnost
jako jsou:
• stereo systémy, přehrávače, televizní a rozhlasové přijímače
• videorekordéry a podobné přístroje
– leasing, pronájem nebo nájem desek, nahraných zvukových kazet a kompaktních disků
N:
– pronájem filmů a videa nahraných na CD, DVD a videopáscích (77.22.10)

 

71.20.13 Zkoušky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémů

71.20.13 / 712013 Zkoušky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémů

Z:
– zkoušky a analýzy mechanických a elektrických parametrů pro kompletní stroje, motory automobily, nástroje,
přístroje, komunikační vybavení a jiná vybavení zahrnující mechanické a elektrické komponenty; výsledky
zkoušek a analýz mají obvykle formu hodnocení výkonu a parametrů chování testovaného předmětu;
zkoušky mohou být provedeny za použití modelů nebo maket lodí, letadel, přehrad atd.

 

28.41.11 Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku, vodního paprsku apod.

28.41.11 / 284111 Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku, vodního paprsku apod.

8456 10 00

8456 20 00

8456 30 11

8456 30 19

8456 30 90

8456 90 20

8456 90 80

8486 20 10

28.41.11 Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku apod.

28.99.39 Letecké katapulty; přístroje a zařízení pro přistání na letadlové lodi; zařízení na vyvažování pneumatik; ostatní stroje pro speciální účely j. n.

 

28.23.10 Účtovací a podobné stroje vybavené počítacím zařízením

28.23.10 / 282310 Účtovací a podobné stroje vybavené počítacím zařízením

8469 00 10

8469 00 91

8469 00 99

8470 10 00

8470 21 00

8470 29 00

8470 30 00

8470 50 00

8470 90 00

28.23.11 Psací stroje a stroje na zpracování textu

28.23.12 Elektronické kalkulačky a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi

28.23.13 Účtovací stroje, registrační pokladny, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením