43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace

43.22.12 / 432212 Instalace topení, ventilace a klimatizace

Z:
– instalace topení (elektrického, plynového, olejového, naftového nebo neelektrických solárních kolektorů),
včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací
– instalace a údržbu regulačních zařízení ústředního vytápění
– napojení na dálkové vytápění
– údržbu a opravy domácích kotlů a hořáků
– instalace klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení pro obydlí, počítačová centra, kanceláře
a obchody, včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací
N:
– údržbu a opravy průmyslových kotlů (33.12.14)
– instalace, opravy a údržbu průmyslových klimatizačních a chladících zařízení (33.12.18, 33.20.29)
– elektroinstalace elektrických solárních kolektorů a podlahového topení (43.21.10)
-čištění komínů (81.22.13)