52.10.11 Skladování v chladírenských prostorách

52.10.11 / 521011 Skladování v chladírenských prostorách

Z:
– provoz skladu a skladování zmrazeného nebo chlazeného zboží včetně rychle se kazících potravin
N:
– mražení potravin za úplatu nebo na smluvním základě (subdodavatelské práce, jako součást výroby v oddílu